Bảng giá tên miền

Tên miền việt nam

Phí khởi tạo Phí duy trì/năm
.vn 350.000đ 480.000đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000đ 350.000đ
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn 200.000đ 200.000đ
.name.vn 30.000đ 30.000đ
Tên miền địa giới hành chính 200.000đ 200.000đ

Tên miền quốc tế

Phí khởi tạo Phí duy trì/năm
.com | .net
250.000đ
.org | .info | .link
258.000đ
.us | .biz | .pw
250.000đ
.co.uk | .eu | .name | .de
265.000đ
.bz | .ws | .tv
666.000đ
.agency | .photography | .technology | .photos | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .directory | .today | .tips | .company | .systems | .management | .center | .support | .email | .solutions | .education | .institute | .international
484.000đ
.bargains | .cheap | .zone | .boutique | .farm | .marketing | .photo | .gift | .guitars | .works | .watch | .cool | .guru | .land | .bike | .clothing | .plumbing | .singles | .camera | .estate | .contractors | .construction | .kitchen |
737.000đ
.pink | .blue | .red
430.000đ
.cc
581.000đ
.viajes | .limo | .codes | .holiday | .expert | .holdings | .ventures | .diamonds | .voyage | .recipes | .careers
1.161.000đ
.mobi | .in | .com.co | .net.co | .nom.co | .ca
452.000đ
.buzz | .menu
903.000đ
.pics
548.000đ
.me
645.000đ
.asia | .tel | .pro
366.000đ
.co
726.000đ
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw | .cn | .com.cn
968.000đ
.xxx | .jp
2.494.000đ
.kiwi
839.000đ
.club
387.000đ
.build
1.774.000đ
.ceo
2.419.000đ