Hình thức thanh toán khi sử dụng dịch vụ Runtime.vn như thế nào? trả theo tháng hay theo năm?

Trả lời:

  • Quý khách có thể thanh toán trực tiếp tại phòng giao dịch hoặc chuyển khoản.
  • Nếu quý khách trả theo nhiều năm thì sẽ có những lợi ích và khuyến mãi như mua gói dịch vụ 2 năm trở lên sẽ được tặng 6 tháng, 3 năm trở lên sẽ được tặng 12 tháng.