Khi thanh toán gói dịch vụ thì giá này đã có thuế VAT chưa?

Trả lời:

  • Khi thanh toán gói dịch vụ thì chưa có thuế VAT. Nếu Quý khách muốn xuất hoá đơn VAT thì sẽ cộng thêm tiền thuế vào giá trị dịch vụ.