Khi Runtime.vn có những tính năng hay ứng dụng mới tôi có được sử dụng không hay phải trả thêm chi phí để sử dụng chúng?

Trả lời:

  • Runtime.vn nâng cấp phiên bản mới thì quý khách sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí.
  • Ngoài ra các ứng dụng giúp cho việc kinh doanh và quản lý khách hàng, sản phẩm,…sẽ được tính phí tuỳ theo nhà phát triển ứng dụng."