Tôi phải trải chi phí gì và kỳ hạn thanh toán ra sao?

Trả lời: 

⇒ Khi thiết kế website bán hàng ở Runtime, các bạn sẽ không mất phí thiết kế, mà chỉ mất chi phí duy trì website.

⇒ Chi phí sẽ được thanh toán theo thời gian sử dụng tương ứng với các gói dịch vụ khác nhau.

  • Gói Silver : mức phí là 1.188.000đ với thời gian sử dụng 1 năm.
  • Gói Gold: mức phí 3.000.000đ với thời gian sử dụng 1 năm.
  • Gói Diamond: mức phí 6.000.000đ với thời gian sử dụng 1 năm.

⇒ Đặc biệt khi quý khách mua gói dịch vụ 2 năm trở lên sẽ được tặng 6 tháng, 3 năm trở lên sẽ được tặng 12 tháng.