Tôi đang dùng một gói dịch vụ silver mà giờ tôi muốn chuyển sang gói dịch vụ khác thì có được không, chi phí trả thêm cho dịch vụ mới là bao nhiêu?

Trả lời: Quý khách có thể chuyển sang gói dịch vụ khác, còn về chi phí trả thêm thì được tính theo 1 trong 2 cách như sau:

TH1: Tính theo giá trị tiền:

  • Giá trị còn lại của gói cũ sẽ được quy ra giá trị tiền và được trừ vào phí dịch vụ gói mới.
  • VD: gói silver (1.188.000 vnđ/ 365 ngày) còn lại 52 ngày và chuyển sang gói gold (3.000.000vnđ/ 365 ngày).
  • Tính theo công thức:

                     3.000.000 – (1.188.000 : 365 * 52) = 2.830.000 vnđ

       ⇒ Số tiền mà quý khách phải trả là 2.830.000 vnđ

TH2: Tính theo giá trị thời hạn sử dụng.

  • Giá trị còn lại sẽ được quy ra giá trị thời hạn sử dụng và được cộng vào giá trị thời hạn sử dụng của gói dịch vụ mới.
  • VD: gói silver( 1.188.000 vnđ/ 365 ngày) còn lại 52 ngày và chuyển sang gói gold (3.000.000vnđ/ 365 ngày).
  • Tính theo công thức:

           (1.188.000 : 365 * 52) : (3.000.000 : 365) = 21 ngày

⇒ Số ngày của quý khách là 386 ngày.