Khi khởi tạo website của Runtime.vn thì tôi có những lợi ích gì và chương trình khuyến mãi như thế nào?

Trả lời:  Hệ thống Runtime.vn có những lợi ích và khuyến mãi:

    ♦ Có rất nhiều giao diện đẹp.

    ♦ Có các ứng dụng hiện đại:

        ► Hỗ trợ Marketing.

        ► Hỗ trợ vận chuyển.

        ► Hỗ trợ thanh toán.

        ► Chat và video call với khách hàng.

        ► Quản lý sản phẩm.

        ► Tính năng quảng bá

Khuyến mãi:

        ► Mua gói dịch vụ 2 năm trở lên sẽ được tặng 6 tháng, 3 năm trở lên sẽ được tặng 12 tháng

        ► Khi runtime.vn nâng cấp phiên bản thì quý khách sẽ được nâng cấp hoàn toàn miễn phí.