Runtime sẽ hoàn thiện các gói dịch vụ và bàn giao cho tôi trong bao lâu?

Trả lời: