Đơn hàng 1

  • Tổng quan về Đơn hàng Tổng quan về Đơn hàng

    Bạn có thể xem thông tin khách hàng, lời nhắn của khách hàng, phương thức thanh toán, chọn nhà vận chuyển, tìm khách hàng và có thể xóa khách hàng, tổng số tiền cần thanh toán.

  • In đơn hàng In đơn hàng