Hướng dẫn thêm các phương thức thanh toán tùy chọn

Nếu bạn muốn khách hàng thanh toán dựa vào các phương thức thanh toán tùy chọn khác như:

  • Thanh toán khi giao hàng (COD)
  • Chuyển khoản qua ngân hàng
  • Hoặc thêm các phương thức thanh toán khác

Để thêm các phương thức thanh toán, gồm có 3 bước:

  • Bước 1: Tại màn hình quản trị, chọn Cấu hình => Thanh toán
  • Bước 2: Chọn phương thức thanh toán
  • Bước 3: Điền các thông tin hướng dẫn thanh toán => Kích hoạt

Lưu ý: 

  1. Chỉnh sửa tên, thông tin các phương thức thanh toán
  •  Chọn phương thức muốn chỉnh sửa => Chỉnh sửa => Sau khi chỉnh sửa, nhớ bấm "Lưu"

2. Tắt các phương thức thanh toán

  • Chọn phương thức muốn tắt => Chỉnh sửa => Chọn Tắt