Hướng dẫn thêm phương thức thanh toán online qua cổng OnePay

Phương thức thanh toán online qua cổng OnePay có 2 phần:

  • Thanh toán online qua cổng OnePay bằng thẻ ATM nội địa
  • Thanh toán online qua cổng OnePay bằng thẻ Visa/Master/JCB

Cài đặt thanh toán online qua cổng OnePay , gồm có 4 bước:

  • Bước 1: Tại màn hình quản trị, chọn Cấu hình => Thanh toán
  • Bước 2: Chọn thanh toán qua cổng Onepay => Chọn phương thức thanh toán 
  • Bước 3: Chọn Đăng ký dịch vụ với Onepay
  • Bước 4: Điền các thông tin vào các ô Merchant  Id, Access Code, Secure Hash => Kích hoạt

TH1: Chọn phương thức thanh toán online qua cổng OnePay bằng thẻ ATM nội địa

TH2: Chọn phương thức thanh toán online qua cổng OnePay bằng thẻ Visa/Master/JCB