Hướng dẫn thiết lập lượng truy cập

  • Bạn muốn thiết lập lượng người truy cập, chọn Cấu hình => Cấu hình chung

Lưu ý: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhớ bấm nút "LƯU"