Khách hàng thanh toán theo hình thức OnePay

Hình thức thanh toán qua cổng thanh toán OnePay tại trang cửa hàng gồm có các phần như sau:

  • Tại trang cửa hàng sau khi khách hàng chọn Đặt hàng
  • Chọn Ngân hàng dùng để thực hiện thanh toán
  • Nhập thông tin vào các ô Số thẻ, Ngày phát hành, Tên in trên thẻ => Khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn Tiếp tục
  • Kết thúc quá trình thanh toán bằng việc xuất ra đơn hàng